Who will win CMA Entertainer of the Year?

Taylor Swift
0% (0 votes)
Jason Aldean
0% (0 votes)
Brad Paisley
0% (0 votes)
Blake Shelton
50% (1 vote)
Keith Urban
50% (1 vote)
Total votes: 2