Who was your favorite new artists from 2008?

Ashton Sheperd
20% (2 votes)
James Otto
30% (3 votes)
Lady Antebellum
40% (4 votes)
Luke Bryan
0% (0 votes)
Jamey Johnson
10% (1 vote)
Total votes: 10